Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Trà

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsdongtra@edu.viettel.vn