Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Trà

Tiền Hải - Thái Bình
0976777277